Vítá Vás obec

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Jankov dne 14.10.2022

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Jankov

Obecní úřad Jankov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jankov, svolaného dosavadním starostou obce Jiřím Hebkým  v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: obecní úřad Jankov

Doba konání: 14.10.2022 od 18:00

Navržený program jednání:

 1. Zahájení ustavujícího zasedání.
 2. Složení slibu zastupitelů.
 3. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst.1 zákona o obcích).
 4. Projednání a schválení programu jednání.
 5. Volba starosty a místostarosty.
 6. Zřízení finančního a kontrolního výboru a volba jejich předsedů.
 7. Jmenování inventarizační komise.
 8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích).
 9. Projednání a schválení oprávnění starosty obce ke schvalování rozpočtových opatření do částky 200 tis. Kč na straně výdajů a na straně příjmů neomezeně.
 10. Rozhodnutí o dalším provozu knihovny obce.
 11. Projednání rozpočtového opatření č.6 .
 12. Projednání a schválení návrhu a stanovení částky na používání vlastního nářadí.
 13. Projednání a schválení odměny za hodinu provedené práce pro obec a dohody o provedení práce v roce 2023 s těmito zastupiteli Jiří Hebký, Marie Zemanová, Jakub Zeman, Vojtěch Zeman, Vojtěch Babický, Libor Jonák, Vlasák Milan ve výši 100Kč/hod.
 14. Projednání a schválení dispozičního oprávnění .
 15. Diskuze .
 16. Projednání návrhu na usnesení.
 17. Závěr jednání.

Dne : 6.10.2022

S pozdravem dosavadní starosta obce Jankov Jiří Hebký

Vyvěšeno dne : 6.10.2022

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení