Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Jankov dne 14.10.2022

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Jankov Obecní úřad Jankov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jankov, svolaného dosavadním starostou obce Jiřím Hebkým  v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: obecní úřad […]