Pozvánka na schůzi zastupitelů dne 3.6.2022

Zahájení Projednání a schválení programu jednání Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2021 Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021 Podání informací o průběhu a výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2021 Projednání a schválení počtu členů zastupitelstva pro nové volební období Projednání a schválení využití služeb lesního hospodáře p. Klementa pro celoroční […]