Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 16.4.2021

Program jednání: Projednání a schválení programu jednání. Projednání a schválení zprávy o hospodaření obce za rok 2020. Projednání návrhu závěrečného účtu obce. Diskuse. Projednání a schválení návrhu na usnesení. Závěr jednání.

Pozvánka na schůzi zastupitelů dne 5.3.2021

Program jednání: Projednání a schválení programu jednání. Projednání a schválení finančního daru organizaci Roska . Projednání a schválení finančního daru na pojízdnou prodejnu. Projednání a schválení možnosti schvalovat rozpočtová opatření starostou obce do hodnoty 100 tis. Kč. Projednání žádosti o možném prodeji části obecního pozemku 428/1 . Projednání a schválení rozpočtu na rok 2021. Diskuse. Projednání […]