Pozvánka na schůzi zastupitelů dne 5.3.2021

Program jednání: Projednání a schválení programu jednání. Projednání a schválení finančního daru organizaci Roska . Projednání a schválení finančního daru na pojízdnou prodejnu. Projednání a schválení závěrečného účtu. Projednání a schválení možnosti schvalovat rozpočtová opatření starostou obce do hodnoty 100 tis. Kč. Projednání a schválení prodeje části obecního pozemku 428/1 pod a před budovou v osobním […]