Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 17.12.2021

Program jednání : Zahájení Projednání a schválení programu jednání Projednání rozpočtového opatření č.7, 8 a 9 . Projednání a schválení smlouvy s Krajem Vysočina o spolupráci na tvorbě dig. tech. map. Projednání a schválení vyhlášky o místním poplatku č.1/2021 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Projednání a schválení nadlimitní částky […]

Překročení limitu pro pitnou vodu

Varovani !!! po kontrole krajské hygienické stanice bylo zjištěno překročeni hygienického limitu enterokoků v řádu pitné vody , důrazně doporučujeme vodu převařit . Dnes 14.10.2021 bude provedena dezinfekce na vodárně .V rámci urychlení procesu prosím co nejvíce pokud je to možné vodu z řádu upouštět . Děkuji starosta obce Hebký.

Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 1.10.2021

Zahájení Projednání a schválení programu jednání Projednání rozpočtového opatření č.5 Projednání a schválení rozpočtového opatření č.6 Projednání a schválení inventarizační komise Informace o podání žádosti o dotace na zmírnění kůrovcové kalamity Informace o opravách lesních a ostatních cest Diskuze Projednání a schválení návrhu na usnesení Závěr jednání