Vítá Vás obec

Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 17.12.2021

Program jednání :

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu jednání
 3. Projednání rozpočtového opatření č.7, 8 a 9 .
 4. Projednání a schválení smlouvy s Krajem Vysočina o spolupráci na tvorbě dig. tech. map.
 5. Projednání a schválení vyhlášky o místním poplatku č.1/2021 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 6. Projednání a schválení nadlimitní částky za opravu lesních cest.
 7. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru.
 8. Projednání a schválení dohody o provedení práce v roce 2022 s těmito zastupiteli Miroslav Jonák, Jiří Hebký, Marie Zemanová, Jakub Zeman, Pavel Blažek, Pavel Homolka, Libor Jonák ve výši 100Kč/hod.
 9. Projednání a schválení rozpočtového provizoria.
 10. Projednání a schválení funkce a odměny knihovníka na rok 2022
 11. Informace lesních pracích a dotaci na práci v lese
 12. Informace průběhu opravy kapličky a dotaci na její opravu.
 13. Diskuze
 14. Projednání a schválení návrhu na usnesení
 15. Závěr jednání

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení