Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 17.12.2021

Program jednání : Zahájení Projednání a schválení programu jednání Projednání rozpočtového opatření č.7, 8 a 9 . Projednání a schválení smlouvy s Krajem Vysočina o spolupráci na tvorbě dig. tech. map. Projednání a schválení vyhlášky o místním poplatku č.1/2021 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Projednání a schválení nadlimitní částky […]