Vítá Vás obec

Schůze zastupitelstva obce 16.6.2017

1. Zahájení.

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání rozpočtového opatření č. 1 a 2.

4. Projednání zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2016.

5. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2016.

6. Projednání a schválení účetní závěrky k 31.12.2016

7. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

č.1/2017.

8. Projednání finančního daru SDH Jankov.

9. Projednání zprávy o poskytnutí dotace na opravu místní komunikace.

10. Projednání a schválení záměru obce o prodeji pozemků p.č. 412/2 a části pozemku p.č. 412/1 v k.ú. Jankov .

11. Diskuse.

12. Projednání návrhu na usnesení.

13. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 8.6.2017

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení