Schůze zastupitelstva obce 16.6.2017

1. Zahájení. 2. Projednání a schválení programu jednání. 3. Projednání rozpočtového opatření č. 1 a 2. 4. Projednání zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2016. 5. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2016. 6. Projednání a schválení účetní závěrky k 31.12.2016 7. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za […]