Vítá Vás obec

Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva obce dne 1.11.2018

 1. Projednání a schválení programu jednání.
 2. Seznámení s výsledky komunálních voleb, které proběhly ve dnech 5. a 6. října 2018.
 3. Převzetí osvědčení o zvolení člena zastupitelstva obce a složení slibu.
 4. Volba návrhové, volební a mandátové komise.
 5. Volba starosty, místostarosty, volba předsedů a členů finančního a kontrolní komise.
 1. Projednání finančních odměn členům zastupitelstva obce.
 2. Zpráva volební a mandátové komise.
 3. Oprávnění ke schvalování rozpočtových opatření starostou obce.
 4. Jmenování inventarizační komise.
 5. Projev starosty obce.
 6. Projednání rozpočtového opatření č. 8.
 7. Projednání a schválení odměny pro knihovníka obce.
 8. Projednání a schválení návrhu a stanovení částky na používání vlastního nářadí.
 9. Projednání a schválení odměny za hodinu provedené práce pro obec.
 10. Projednání a schválení navýšení pokladní hotovosti na 50 000,- Kč .
 11. Diskuse.
 12. Projednání návrhu na usnesení.
 13. Závěr jednání.

 

Vyvěšeno dne 20.10.2018

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení