Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva obce dne 1.11.2018

Projednání a schválení programu jednání. Seznámení s výsledky komunálních voleb, které proběhly ve dnech 5. a 6. října 2018. Převzetí osvědčení o zvolení člena zastupitelstva obce a složení slibu. Volba návrhové, volební a mandátové komise. Volba starosty, místostarosty, volba předsedů a členů finančního a kontrolní komise. Projednání finančních odměn členům zastupitelstva obce. Zpráva volební a mandátové komise. […]