Vítá Vás obec

Pozvánka na schůzi zastupitelů dne 3.6.2022

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu jednání
 3. Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2021
 4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021
 5. Podání informací o průběhu a výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2021
 6. Projednání a schválení počtu členů zastupitelstva pro nové volební období
 7. Projednání a schválení využití služeb lesního hospodáře p. Klementa pro celoroční údržbu a realizování potřebných prací v obecním lese.
 8. Projednání rozpočtového opatření č.1, 2 a 3
 9. Projednání a schválení žádosti o koupi obecních pozemků č.412/1 a č.30
 10. Projednání a schválení návrhu usnesení
 11. Diskuze
 12. Závěr jednání

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení