Vítá Vás obec

Pozvánka na schůzi zastupitelů dne 18.12.2022

místo konání : OÚ Jankov

čas: 18:00

Program:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu jednání
 3. Projednání rozpočtového opatření č.7,8 a 9
 4. Projednání a schválení vyhlášky č.1/2022 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jankov
 5. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru
 6. Projednání a schválení rozpočtového provizoria
 7. Informace o současných nákladech a nových povinnostech týkající se správy vodovodu : a) projednání a schválení zadání vypracování provozního řádu b) projednání a schválení nové ceny za m3 vody z obecního vodovodu a to na 25 Kč/m3 c) plán vypracování věcných břemen souvisejících s vodovodem
 8. Projednání a schválení záměru využití dotačního programu obnovy venkov Kraje Vysočina na opravu kanalizace v roce 2023
 9. Informace o probíhajících pracích v lese
 10. Diskuze
 11. Projednání a schválení návrhu na usnesení
 12. Závěr jednání

Vyvěšeno dne : 9.12.2022

Svěšeno dne:

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení