Vítá Vás obec

Pozvánka na schůzi zastupitelů dne 14.5.2023

místo konání: OÚ Jankov

doba konání : 18:00 hodin

 1. Zahájení.
 2. Projednání a schválení programu jednání.
 3. Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2022.
 4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2022.
 5. Projednání výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2022.
 6. Projednání a schválení nové smlouvy o odpadech s firmou EKO-KOM.
 7. Projednání a schválení žádosti o koupi obecního pozemku.
 8. Projednání rozpočtového opatření č.1 , 2 a 3.
 9. Projednání a schválení oprávnění starosty obce ke schvalování rozpočtových opatření do částky 500 000,- Kč straně výdajů a na straně příjmů neomezeně .
 10. Diskuze.
 11. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne: 5.5.2023

Svěšeno dne:

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení