Vítá Vás obec

Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 22.3.2019

Program:
1. Zahájení
2. Projednání a schválení programu jednání
3. Projednání a schválení žádosti o dotaci pro pojízdnou Prodejnu Humpolec Neuber Jaromír.
4. Projednání a schválení žádosti o finanční dar pro organizaci Roska Jihlava.
5. Projednání rozpočtového opatření č. 10. a č.1
6. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2019.
7. Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2025.
8. Projednání a schválení zprávy inventarizační komise.
9. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru.
10. Projednání odpisového plánu 2019 .
11. Diskuse
12. Projednání a schválení návrhu na usnesení
13. Závěr jednání

Vyvěšeno dne 12.3.2019

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení