Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 22.3.2019

Program: 1. Zahájení 2. Projednání a schválení programu jednání 3. Projednání a schválení žádosti o dotaci pro pojízdnou Prodejnu Humpolec Neuber Jaromír. 4. Projednání a schválení žádosti o finanční dar pro organizaci Roska Jihlava. 5. Projednání rozpočtového opatření č. 10. a č.1 6. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2019. 7. Projednání a schválení […]