Vítá Vás obec

Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 21.6.2019

Program jednání:

1. Zahájení.

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2018.

4. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2018.

5. Projednání a schválení účetní závěrky k 31. 12. 2018.

6. Informace o výběrovém řízení a cenové nabídce na opravu místní komunikace.

7. Diskuse.

8. Projednání a schválení návrhu na usnesení.

9. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 11.6.2019

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení