Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 21.6.2019

Program jednání: 1. Zahájení. 2. Projednání a schválení programu jednání. 3. Projednání zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2018. 4. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2018. 5. Projednání a schválení účetní závěrky k 31. 12. 2018. 6. Informace o výběrovém řízení a cenové nabídce na opravu místní komunikace. 7. Diskuse. 8. Projednání a […]