Vítá Vás obec

Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 16.3.2018

1. Zahájení

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2018.

4. Projednání žádosti Jakuba Zemana na povolení stavby na parcele č. 223.

5. Projednání daru pozemku obci číslo parcely 223/3 od Jakuba Zemana na stavbu příjezdové

Komunikace.

6. Projednání vyjmutí pozemku číslo parcely 223/3, podle nového geometrického plánu,

z půdního fondu.

7. Projednání a schválení žádosti o finanční dar pro pojízdnou Prodejnu Humpolec Neuber

Jaromír.

8. Projednání a schválení žádosti o finanční dar pro organizaci Roska Jihlava.

9. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.9 .

  1. Projednání odpisového plánu za rok 2017.

  2. Projednání inventarizační zprávy za rok 2017.

  3. Projednání a schválení odměn zastupitelům obce – dohody o provedení práce v roce 2018 těchto zastupitelů Miroslav Jonák , Jiří Hebký , Marie Zemanová , Vojtěch Zeman , Pavel Blažek , Pavel Homolka , Libor Jonák.

13. Diskuse

14. Projednání a schválení návrhu na usnesení

15. Závěr jednání

Vyvěšeno dne 8.3.2018

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení