Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 16.3.2018

1. Zahájení 2. Projednání a schválení programu jednání. 3. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2018. 4. Projednání žádosti Jakuba Zemana na povolení stavby na parcele č. 223. 5. Projednání daru pozemku obci číslo parcely 223/3 od Jakuba Zemana na stavbu příjezdové Komunikace. 6. Projednání vyjmutí pozemku číslo parcely 223/3, podle nového geometrického plánu, […]