Vítá Vás obec

Oznámení o konání schůze zastupitelstva dne 14.11.2015

1. Zahájení

2. Projednání a schválení programu jednání

3. Projednání a schávelní rozpočtového opatření č. 7,8.

4. Projednání a schválení navýšení částky na dostavbu vodovodu obce po vyčíslení nákladů

dodavatelem stavby.

5. Jmenování inventarizační komise.

6. Diskuse

7. Projednání návrhu na usnesení

8. Závěr jednání

Vyvěšeno dne 2.11.2015

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení