Oznámení o konání schůze zastupitelstva dne 14.11.2015

1. Zahájení 2. Projednání a schválení programu jednání 3. Projednání a schávelní rozpočtového opatření č. 7,8. 4. Projednání a schválení navýšení částky na dostavbu vodovodu obce po vyčíslení nákladů dodavatelem stavby. 5. Jmenování inventarizační komise. 6. Diskuse 7. Projednání návrhu na usnesení 8. Závěr jednání Vyvěšeno dne 2.11.2015