Vítá Vás obec

Oznámení o konání schůze 25.3.2017

1. Zahájení

2. Projednání programu jednání

3. Projednání žádosti o finanční dar pro pojízdnou prodejnu Humpolec Neuber Jaromír

4. Projednání žádosti o finanční dar pro organizaci Roska Jihlava

5. Projednání rozpočtového opatření č.8

6. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2017

7. Projednání kolaudačního řízení

8. Projednání zprávy inventarizační komise

9. Diskuze

10. Projednání návrhu na usnesení

11. Závěr jednání

Vyvěšeno dne 15.3.2017

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení