Oznámení o konání schůze 25.3.2017

1. Zahájení 2. Projednání programu jednání 3. Projednání žádosti o finanční dar pro pojízdnou prodejnu Humpolec Neuber Jaromír 4. Projednání žádosti o finanční dar pro organizaci Roska Jihlava 5. Projednání rozpočtového opatření č.8 6. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2017 7. Projednání kolaudačního řízení 8. Projednání zprávy inventarizační komise 9. Diskuze 10. Projednání […]