Vítá Vás obec

Oznámení o konání schůze 25.3.2016

1. Zahájení

2. Projednání a schválení programu jednání

3. Projednání a schválení žádosti o finanční dar (zasláno 15. 2. 2016) pro pojízdnou prodejnu

Humpolec Neuber Jaromír.

4. Projednání a schválení žádosti (zasláno10. 3. 2016) o finanční dar pro organizaci Roska

Jihlava.

5. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2016.

6. Projednání a schválení rozpočtového výhledu na roky 2017 až 2020.

7. Projednání a schválení věcného břemena el. přípojky E.ON u novostavby pana Babického na

parcele číslo 428/1.

8. Seznámení se zápisy finančního a kontrolního výboru za druhé pololetí roku 2015

9. Diskuse

10. Projednání návrhu na usnesení.

11. Závěr jednání

Vyvěšeno dne 13.3.2016

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení