Oznámení o konání schůze 25.3.2016

1. Zahájení 2. Projednání a schválení programu jednání 3. Projednání a schválení žádosti o finanční dar (zasláno 15. 2. 2016) pro pojízdnou prodejnu Humpolec Neuber Jaromír. 4. Projednání a schválení žádosti (zasláno10. 3. 2016) o finanční dar pro organizaci Roska Jihlava. 5. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2016. 6. Projednání a schválení rozpočtového […]