Vítá Vás obec

Oznámení o konání schůze 11.6.2016

1. Zahájení

2. Projednání a schválení programu jednání

3. Projednání rozpočtového opatření č. 1 a 2.

4. Projednání smluv (věcné břemeno) s panem Hebkým Jiřím, Hartmanovou Danou, Norkem

Miroslavem, Homolkou Pavlem.

5. Projednání žádosti pana Jonáka Libora o odpuštění poplatku za svoz a zpracování TKO.

6. Projednání zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2015.

7. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2015.

8. Projednání a schválení účetní závěrky obce k 31. 12. 2015.

9. Diskuse.

10. Projednání návrhu na usnesení

11. Závěr jednání

Vyvěšeno dne 2.6.2016

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení