Oznámení o konání schůze 11.6.2016

1. Zahájení 2. Projednání a schválení programu jednání 3. Projednání rozpočtového opatření č. 1 a 2. 4. Projednání smluv (věcné břemeno) s panem Hebkým Jiřím, Hartmanovou Danou, Norkem Miroslavem, Homolkou Pavlem. 5. Projednání žádosti pana Jonáka Libora o odpuštění poplatku za svoz a zpracování TKO. 6. Projednání zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2015. 7. […]