Vítá Vás obec

Oznámení o konání schůze 6.11.2016

1. Zahájení.

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání rozpočtového opatření č. 5 a 6.

4. Projednání zprávy o průběhu kolaudačního řízení úřadu pro životní prostředí (vodovod obce)

ze dne 25. 10. 2016.

5. Projednání zprávy o možnosti dotace na probírku a prořezávku v obecním lese.

6. Projednání o možnosti poskytnutí dotace obci na opravu místní komunikace.

7. Projednání jmenování inventarizační komise.

8. Projednání odkupu pozemku a jeho rozdělení dle geometrického plánu č. 242-106/2016 pro vodojem vodovodu obce.

9. Diskuse.

10. Projednání návrhu na usnesení.

11. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 28.10.2016

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení