Oznámení o konání schůze 6.11.2016

1. Zahájení. 2. Projednání a schválení programu jednání. 3. Projednání rozpočtového opatření č. 5 a 6. 4. Projednání zprávy o průběhu kolaudačního řízení úřadu pro životní prostředí (vodovod obce) ze dne 25. 10. 2016. 5. Projednání zprávy o možnosti dotace na probírku a prořezávku v obecním lese. 6. Projednání o možnosti poskytnutí dotace obci na opravu […]