Závěrečný účet 2019

ZÚ – rok 2019 přezkum výsledek 2019 Rozvaha – rok 2019 Příloha – rok 2019Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019 Výkaz zisku a ztráty – rok 2019 Zveřejněno dne 1.6.2020

Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 31.5.2020

Program jednání : Projednání a schválení programu jednání. Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2019 a náprava závad. Projednání a schválení účetní závěrky. Projednání rozpočtového opatření č.2 . Projednání informace Kraje Vysočina o dopravní obslužnosti. Diskuse. Projednání a schválení návrhu na usnesení. Závěr jednání. Vyvěšeno dne 21.5.2020

Návrh závěrečného účtu 2019

Návrh ZÚ za rok 2019 Příloha – rok 2019 Rozvaha – rok 2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019 Výkaz zisku a ztráty – rok 2019   přezkum výsledek 2019   Vyvěšeno dne 14.5.2020

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet 2020   Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019   Vyvěšeno dne 15.3.2020