Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 14.3.2020

Projednání a schválení programu jednání. Projednání a schválení finančního daru pro pojízdnou Prodejnu Humpolec Neuber Jaromír. Projednání a schválení finančního daru pro organizaci Roska Jihlava. Projednání a schválení navýšení částky za odvoz a zpracování komunálního odpadu. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020. Projednání rozpočtového opatření č.1. Diskuse. Projednání návrhu na usnesení. Závěr jednání. […]

Návrh rozpočtu na rok 2020

Rozpočet 2020-návrh   Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2019 k návrhu   Vyvěšeno dne 25.2.2020

Pozvánka na schůzi zastupitelů dne 27.12.2019

1. Zahájení. 2. Projednání a schválení programu jednání. 3. Projednání rozpočtového opatření č. 7, 8. 4. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 9. 5. Projednání a chválení vyhlášky č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 6. Informace o těžbě dřeva v obecním lese. 7. Informace o stavu […]