Střednědobý výhled SOMPO

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO SOMPO na roky 2021-2023 . střednědobý výhled DSO SOMPO 2021-2023

Pozvánka na schůzi zastupitelů dne 1.11.2020

Program jednání: Projednání a schválení programu jednání. Projednání rozpočtového opatření č. 5,6,7,8. Projednání a schválení rekonstrukce střechy kulturního domu v Jankově s podporou dotace obnovy venkova 2021. Projednání a schválení inventarizační komise. Projednání a schválení dokumentu – Plán strategického rozvoje obce Jankov na roky 2021-2025. Diskuse. Projednání a schválení návrhu na usnesení. Závěr jednání. Vyvěšeno dne […]

Pozvánka na schůzi zastupitelů dne 7.8.2020

Program schůze zastupitelstva: Projednání a schválení programu jednání. Projednání rozpočtového opatření č. 3 a 4. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 Poplatek ze psů. Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014330059574/002. Projednání zprávy o projektu D2D společnosti SOMPO. Projednání zprávy o podání žádosti na dotace na likvidaci kůrovcové kalamity. Projednání […]