Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva dne 4.10.2018

1. Zahájení.

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání rozpočtového opatření č. 7.

4. Projednání zprávy o aktuálním stavu rekonstrukce veřejného osvětlení.

5. Ukončení řádného volebního období.

6. Diskuse.

7. Projednání a schválení návrhu na usnesení.

8. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 26.9.2018


Okomentuj