Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva dne 4.10.2018

1. Zahájení. 2. Projednání a schválení programu jednání. 3. Projednání rozpočtového opatření č. 6 a 7. 4. Projednání zprávy o aktuálním stavu rekonstrukce veřejného osvětlení. 5. Ukončení řádného volebního období. 6. Diskuse. 7. Projednání a schválení návrhu na usnesení. 8. Závěr jednání. Vyvěšeno dne 26.9.2018