Vítá Vás obec

USNESENÍ Č. 5/07


USNESENÍ Č.5/07 z pátého jednánízastupitelstva obce v Jankově, které se konalo 15. září 2007.
Zastupitelé vzali na vědomí Program jednání. Zastupitelé projednali zrušení stavební komise, stávající předseda komise, pan Homolka, zemřel a obecnímu zastupitelstvu se nepodařilo zajistit adekvátní náhradu. Proto bylo rozhodnuto o zrušení stavební komise. Zastupitelé projednali zhodnocení finančních prostředků na účtu, a rozhodli se pro převod části finančních prostředků ve výši 750 000,- Kč na termínovaný vklad. Po projednání všech bodů programu proběhla diskuse. Zastupitelé projednali návrh na usnesení. Závěr jednání.
Zastupitelé schvalují Program jednání. Zastupitelé schvalují zrušení stavební komise, stávající předseda komise, pan Homolka, zemřel a obecnímu zastupitelstvu se nepodařilo zajistit adekvátní náhradu. Proto bylo rozhodnuto o zrušení stavební komise. Zastupitelé schvalují zhodnocení finančních prostředků na účtu, a rozhodli se pro převod části finančních prostředků ve výši 750 000,- Kč na termínovaný vklad. Po projednání všech bodů programu proběhla diskuse. Zastupitelé projednali návrh na usnesení. Závěr jednání.

ukládá členům zastupitelstva seznámit obyvatele obce se schválenými návrhy.
Starosta obce: Jonák Miroslav
místostrostka: Zemanová Marie
Zapisovatel: Jonák Libor

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení