Oznámení o konání schůze zastupitelstva obce

 Schůze se bude konat 4. října 2014 od 19.00 hod na OÚ.  Program schůze: 1. Projednání a schválení programu jednání. 2. Ukončení řádného volebního období. 3. Projednání rozpočtového opatření č. 4 4. Diskuse. 5. Projednání návrhu na usnesení. 6. Závěr jednání. Vyvěšeno dne 25.září 2014

Oznámení o konání schůze zastupitelstva

 Schůze se bude konat 26. července 2014 od 19:00 hod na OÚ. Program schůze: 1. Projednání kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce pro rok 2014. 2. Projednání rozpočtových opatření 2 a 3. 3. Projednání a schválení žádosti pana Procházky o koupi pozemku p.č. 8/2, 8/7 a 7 o celkové výměře 388m2. 4. Projednání a […]

Veřejná vyhláška č. 3/2014

Obecně závazná vyhláška obce Jankov č. 3/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jankov