Vítá Vás obec

Oznámení o konání schůze zastupitelstva obce

 Schůze se bude konat 8. listopadu 2014 od 19.00 hod na OÚ.

 Program schůze:

1. Projednání a schválení programu jednání.
2. Seznámení s výsledky komunálních voleb, které proběhly ve dnech 10. a 11. října 2014.
3. Převzetí osvědčení o zvolení člena zastupitelstva obce a složení slibu.
4. Volba návrhové a volební komise a mandátové komise.
5. Volba starosty, zástupce starosty, volba předsedů a členů výborů finančního a kontrolního.
6. Projednání finančních odměn členům zastupitelstva obce.
7. Oprávnění ke schvalování rozpočtových opatření starostou obce.
8. Jmenování inventarizační komise.
9. Zpráva volební a mandátové komise.
10. Projev starosty obce.
11. Diskuse.
12. Projednání návrhu na usnesení.
13. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 1. listopadu 2014

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení