Vítá Vás obec

USNESENÍ č. 4/07


USNESENÍ č. 4/07 ze čtvrtého jednání zastupitelstva obce v Jankově, které se konalo 24. června 2007.
Zastupitelé vzali na vědomí Program jednání. Žádost o směnu pozemku číslo parcely 413/3 za parcelu číslo pozemku 386 od majitelky nemovitosti čp. 28 Ivety Hajné. Zadání projektu na vypouštění odpadních vod firmě Projektování vodohospodářských staveb s r.o., Solní 1814, 396 01 Pelhřimov. Po projednání všech bodů programu proběhla diskuse. Zastupitelé projednali návrh na usnesení. Závěr jednání.
Zastupitelé schvalují Program jednání. Žádost o směnu pozemku číslo parcely 413/3 za parcelu číslo pozemku 386 od majitelky nemovitosti čp. 28 Ivety Hajné. Zadání projektu na vypouštění odpadních vod firmě Projektování vodohospodářských staveb s r.o., Solní 1814, 396 01 Pelhřimov. Po projednání všech bodů programu proběhla diskuse. Zastupitelé projednali návrh na usnesení. Závěr jednání.

ukládá členům zastupitelstva seznámit obyvatele obce se schválenými návrhy.

Starosta obce: Jonák Miroslav
místostrostka: Zemanová Marie
Zapisovatel: Jonák Libor

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení