Vítá Vás obec

USNESENÍ č. 3/07


USNESENÍ č. 3/07 z třetího jednání zastupitelstva obce v Jankově, které se konalo 19. května 2007.

Zastupitelé vzali na vědomí Program jednání. Informaci o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006. Přezkoumání bylo provedeno dne 17. dubna 2007, na základě zákona 420/2004 Sb. O přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, pracovnicí Krajského úřadu v Jihlavě paní Havelkovou. Za obec Jankov byli přítomni starosta obce pan M. Jonák a účetní Ing. paní R. Hernová. Ve zprávě bylo konstatováno, že nebyly shledány žádné nedostatky. Zastupitelé obce projednali návrh rozpočtového opatření obce. Změny jsou uvedeny v příloze. Zastupitelé byli informováni o jednání okrskového výboru SDH okrsku Vyskytná. Po projednání všech bodů programu proběhla diskuse. Zastupitelé projednali návrh na usnesení. Závěr jednání.

Zastupitelé schvalují Program jednání. Informaci o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006. Přezkoumání bylo provedeno dne 17. dubna 2007, na základě zákona 420/2004 Sb. O přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, pracovnicí Krajského úřadu v Jihlavě paní Havelkovou. Za obec Jankov byli přítomni starosta obce pan M. Jonák a účetní Ing. paní R. Hernová. Ve zprávě bylo konstatováno, že nebyly shledány žádné nedostatky. Zastupitelé obce projednali návrh rozpočtového opatření obce. Změny jsou uvedeny v příloze. Zastupitelé byli informováni o jednání okrskového výboru SDH okrsku Vyskytná. Po projednání všech bodů programu proběhla diskuse. Zastupitelé projednali návrh na usnesení. Závěr jednání.

ukládá členům zastupitelstva seznámit obyvatele obce se schválenými návrhy.

Starosta obce: Jonák Miroslav

místostarostka: Zemanová Marie

Zapisovatel: Jonák Libor

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení