Vítá Vás obec

USNESENÍ č. 2/07

USNESENÍ č. 2/07 z druhého jednání zastupitelstva obce v Jankově, které se konalo 10. února 2007.

Zastupitelé vzali na vědomí Program jednání. Zastupitelé projednali zvýšení poplatku za zpracování TKO. Zastupitelé obce projednali rozpočet na rok 2007. Zastupitelé projednali nákup stolu pod PC a tiskárny na zpracovávání textů. Zastupitelé projednali žádosti od provozovatelů pojízdných prodejen. Po projednání všech bodů programu proběhla diskuse. Zastupitelé projednali návrh na usnesení. Závěr jednání.

Zastupitelé schvalují Program jednání. Zastupitelé projednali zvýšení poplatku za zpracování TKO Byla schválena částka 400.- Kč na osobu. Zastupitelé obce projednali rozpočet na rok 2007. Příjem je ve výši 312 100.- Kč. Výdej je ve výši 670 500.- Kč. Vzhledem k úsporám v minulém roce je rozpočet v plusových hodnotách. Zastupitelé projednali nákup stolu pod PC a tiskárny na zpracovávání textů. Byla schválena částka 6 000.- Kč. Zastupitelé projednali žádosti od provozovatelů pojízdných prodejen. Pro provozovatele Milan Miksa, Pelhřimov byla schválena částka 2 000.-Kč. Pro provozovatele Neubauer-Fousek Humpolec byla schválena částka 2 000.- Kč. Po projednání všech bodů programu proběhla diskuse. Zastupitelé projednali návrh na usnesení. Závěr jednání.

ukládá členům zastupitelstva seznámit obyvatele obce se schválenými návrhy.

Starosta obce: Jonák Miroslav
místostarostka: Zemanová Marie
Zapisovatel: Jonák Libor

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení