Vítá Vás obec

Pozvánka na schůzi zastupitelstva obce 27.12.2011

Starosta obce svolává schůzi zastupitelstva obce konanou dne 27.12.2011 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

Program jednání:

1.  Projednání a schválení programu jednání.

2.  Projednání a chválení rozpočtového opatření č. 2.

3.  Projednání žádosti o dotaci pro pojízdnou prodejnu Růže-Humpolec.

4.  Projednání vypouštění odpadních vod.

5.  Informace o průběhu dění kolem obecního vodovodu.

6.  Projednání obsluhy čerpací stanice na vodu.

7.  Informační sdělení o školném.

8.  Informace o dotaci OÚ.

9.  Projednání rozpočtového provizoria na rok 2012.

10.  Diskuse.

11.  Projednání návrhu na usnesení.

12.  Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 20.12. 2011

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení