Vítá Vás obec

Oznámení o konání schůze zastupitelstva obce

 Schůze se bude konat 27. prosince 2014 od 19.00 hod na OÚ.

 Program schůze:

1. Zahájení
2. Projednání a schválení programu jednání
3. Projednání schválení rozpočtového opatření č. 6.
4. Projednání a schválení žádosti Vojtěcha Babického o stavbu rodinného domu p.č. 351/1 v k ú Jankov.
5. Projednání údržby čerpací stanice na vodu.
6. Projednání informace starosty obce o kácení lesa, č. parcely 316/2.
7. Projednání žádosti o dotaci na výstavbu vodovodu obce.
8. Projednání prodeje dřeva z obecního lesa
9. Projednání schválení rozpočtového provizoria na rok 2015
10. Diskuse
11. Projednání návrhu na usnesení
12. Závěr jednání

Vyvěšeno dne 19. prosince 2014

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení