Vítá Vás obec

Druhé jednání zastupitelstva obce

Druhé jednání zastupitelstva obce se koná 20. května 2012 od 20:00 hod.

Program schůze:

1. Zahájení

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání dodatku k veřejnoprávní smlouvě č. KSS 364/10 na výkon přenesené

    působnosti na úseku evidence obyvatel.

4. Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce a závěrečného účtu za rok 2011.

5. Diskuse.

6. Projednání návrhu na usnesení.

7. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 12.5. 2012

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení