Vítá Vás obec

Čtvrté jednání zastupitelstva obce 2014

Čtvrté jednání zastupitelstva obce se koná 17. května 2014 od 19:00 hod.

Program schůze:

1. Projedndni zprávy o vysledku hospodaření obce za rok 2013

2. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2013

3. Projednání a schálení účetni závěrky obce k 31.12.2013

4. Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedenych ve zprávě o přezkumu hospodaření za rok 2013

5. Podání informace o nápravě chyb a nedostatků vedenych ve zprávě o přezkumu hospodaření za rok 2013

6. Pověřeni starosty se schvalováním rozpočtových opatření.

7. Informace o rozhodnutí neposkytnutí dotace na vodovod Jankov.

8. Informace o poskytnutí tisových materiálů pro publikaci “Obce kraje Vysočina”.

9. Informace o změně nájemních podmínek pro poskytovatele mobilní sitě O2.

10. Projednání a schválení obecních vyhlášek na rok 2014.

Vyvěšeno dne 8. května 2014

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení