Vítá Vás obec

Pozvánka na schůzi zastupitelstva obce 1.11.2011

 Starosta obce svolává schůzi zastupitelstva obce konanou dne 1.11.2011 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

Program jednání:

1.  Projednání a schválení programu jednání.

2.  Projednání směrnice o inventarizaci majetku obce.

3.  Projednání směrnice o odpisech majetku.

4.  Projednání veřejnoprávní smlouvy o zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.

5.  Projednání poplatků za svoz TKO.

6.  Jmenování inventarizační komise.

7.  Diskuse.

8.  Projednání návrhu na usnesení.

9.  Závěr jednání.

 

Vyvěšeno dne 23.10. 2011

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení