Šesté jednání zastupitelstva obce 2013

Šesté jednání zastupitelstva obce se koná 5. září 2013 od 19:00 hod.

Program schůze:

1. Zahájení

2. Projednání a schválení programu jednání

3. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3.

4. Zpráva o provedených prací v obecním lese.

5. Projednání stavebních úprav kulturního domu.

6. Projednání a schválení poplatku za zpracování TKO pro p. Miroslava Janů.

7. Diskuse

8. Projednání návrhu na usnesení

9. Závěr jednání

Vyvěšeno dne 27.8.2013


Okomentuj