Chráněné přírodní rezervace a národní přírodní památky v okolí Jankova

U Milíčovska Lokalizace : Východně 0,8 km od obce Jankov. Nadmořská výška 656-662 m. Hraničí s katastrem obce Dušejov. Důvod ochrany : Zachovalé luční rašeliniště s okolními vlhkými a rašelinnými loukami. Území Jankovského potoka Lokalizace : 0.6 km severozápadně od Jankova, potok se vine katastrálním územím těcto obcí Jankov, Vyskytná, Zachotín, Mysletín, Mladé Bříště, Staré […]

Plynofikace obce

Byly zahájeny výkopové práce pro plynofikaci obce vedené od Chaloupek a obecního lesa. Práce byly dokončeny počátkem prosince. – Stavební stroje provádějící výkopové práce – Rýha pro položení plynového potrubí – Pohled od obce