Charita

Poděkování občanům Jankova

Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 7.8.2020

Zastupitelé projednají tento program: Projednání a schválení programu jednání. Projednání rozpočtového opatření č. 3 a 4. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 Poplatek ze psů. Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014330059574/002. Projednání zprávy o projektu D2D společnosti SOMPO. Projednání zprávy o podání žádosti na dotace na likvidaci kůrovcové kalamity. […]