Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 16.4.2021

Program jednání: Projednání a schválení programu jednání. Projednání a schválení zprávy o hospodaření obce za rok 2020. Projednání návrhu závěrečného účtu obce. Diskuse. Projednání a schválení návrhu na usnesení. Závěr jednání.