Pozvánka na schůzi zastupitelů dne 11.3.2022

Program jednání: Projednání a schválení programu jednání. Projednání a schválení finančního daru organizaci Roska . Projednání a schválení finančního daru na pojízdnou prodejnu. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2022. Diskuse. Projednání a schválení návrhu na usnesení. Závěr jednání.