Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 16.4.2021

Program jednání: Projednání a schválení programu jednání. Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2020. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2020. Projednání rozpočtového opatření č.1 Diskuse. Projednání a schválení návrhu na usnesení. Závěr jednání.